การตกลงซื้อของผ่านเว็บไซต์ Siamcathay เทียบเท่ากับว่าท่านตกลงในข้อเท็จจริงข้างล่างเหล่านี้

ลักษณะธุรกิจและเวลาดำเนินการ

Siamcathay เราเป็นตัวกลางระหว่างท่านกับผู้ขายอื่น ๆ ในประเทศจีน การชำระเงินเสร็จสิ้นของท่าน ทางเราจึงดำเนินการสั่งจองสินค้าและชำระค่าสินค้าในฝั่งจีนให้กับท่าน ซึ่งอาจใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 3 -5 วันทำการ

การรับประกันสินค้า

Siamcathay เราเป็นตัวกลางระหว่างท่านกับผู้ขายในประเทศจีน การประกันการคืนสินค้าต่าง ๆ จะดำเนินการโดยเจ้าของสินค้าในฝั่งประเทศจีน ซึ่งเราจะให้ความร่วมมือกับท่านเต็มที่ในการร้องเรียน หากมีปัญหาให้ติดต่อเราได้ใน Contact Us

ระยะเวลาในการส่ง

สินค้าของเราทั้งหมดจะถูกส่งจากต่างประเทศจึงอาจมีระยะเวลาในการส่งประมาณ 15 – 30 วันหลังจากชำระเงิน หลังจากนั้นระบบจะอัพเดต Tracking Code ให้ท่านสามารถตรวจสอบได้ ใน Email ใบเสร็จยืนยันการขาย